065/433-96-96

Redovan servis Klima uređaja

 
Servis klime 18.000 BtU
Cena 3.000 /Din.
 • Čišćenje i odmašćivanje
 • Dezinfekcija parom od 140°C
 • Provera radnog pritiska u sistemu
 • Dopuna Freona do 150 gr.
 • BESPLATAN DOLAZAK NA ADRESU
 
Servis klime 12.000 BtU
Cena 2.500 /Din.
 • Čišćenje i odmašćivanje
 • Dezinfekcija parom od 140°C ×
 • Provera radnog pritiska u sistemu
 • Dopuna Freona do 100 gr.
 • BESPLATAN DOLAZAK NA ADRESU
 
Servis klime 24.000 BtU
Cena 3.500 /Din.
 • Čišćenje i odmašćivanje
 • Dezinfekcija parom od 140°C
 • Provera radnog pritiska u sistemu
 • Dopuna Freona do 200 gr.
 • BESPLATAN DOLAZAK NA ADRESU