063/7699-556

Zakazivanje servisa vrši se putem E-zakazivanja.

E-Zakazivanje SERVISA

Politika privatnosti

Svi podaci i informacije, koji su dostupni na web stranicama sajta isključivo su informativne prirode i nemaju pravnih posledica, osim u slučajevima kada je to nedvosmisleno navedeno. Pregled i korišćenje web stranica mora se odvijati u skladu sa ograničenjima i uslovima koji su navedeni.

Informacije o preduzećima, proizvodima i uslugama na web stranicama nisu obavezujuće i ne predstavljaju pravno-formalne ponude proizvoda i usluga. Prikaz proizvoda ili usluge na web stranicama ne znači da proizvod ili uslugu zapravo prodaje na području za kojega se posetilac web stranice interesuje. Posetilac se mora raspitati u ili njegovim preduzećima (odnosno lokalnim predstavništvima)  da li na području koje ga zanima zaista prodaje dobra. Mi se brinemo, da su objavljene informacije na web stranicama tačne i osvežene, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu tačnost i celovitost. Svi korisnici objavljeni sadržaj koriste na sopstvenu odgovornost. Ni u jednom slučaju ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa postojanjem, dostupnošću i/ili nemogućnošću korišćenja web stranice i/ili informacija na pomenutim web stranicama, ili za bilo kakve greške ili nedostatke u sadržaju.

Zadržavamo pravo, da bez predhodne najave i bilo kada izmenimo sadržaj web stranica, na bilo koji način, i bez obzira na razlog i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve posledice takvih promena.  Sve informacije objavljene na našim web stranicama, su predmet autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualne svojine garantuje osiguranje ličnih podataka, koji se koriste za evidentiranje obrazaca poslatih putem e-maila, na našoj web stranici i za vođenje evidencije određenih sadržaja kojima posetioci mogu pristupiti. Informacije takve vrste koristimo za uspostavljanje kontakta sa posetiocima, ako se za to odlučimo. Lične podatke i kontakt informacije ne koristimo u druge svrhe i ne otkrivamo ih trećim osobama.