063/7699-556

Cene servisiranja klima uređaja izražene na stranicama važe isključivo kada se zakazivanje servisa vrši putem E-zakazivanja.

E-Zakazivanje SERVISA

Cenovnik usluga servisiranja klima uređaja i njegovih delova

Cenovnik proizvoda i usluga

1.Redovan Servis klima uređaja 12.000 btu…….. 2.500 din.  

2.Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu…….. 3.000 din.

3.Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu…….. 4.000 din.

 - ***(ukoliko se uz redovan servis vrši i dezinfekcija uređaja vrelom parom od 110ºC do 140ºC tada se na cenu redovnog servisa doplaćuje iznos od 2.500 do 3.800 din., u zavisnosti od kapaciteta klima uređaja.)

3a. Hydro Clean Dubinsko čišćenje i pranje klima uređaja……..od  8.600 - 10.600 din. 

4.Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12-24 bez dopune freona……. 5.800 - 9.900 din.

5.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica)……. 8.600 - 16.800 din.

6.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu (unutrašnja jedinica)……. 12.600 - 14.800 din.

7.Redovan Servis klima uređaja Multi split - cena po unutrašnjoj jedinici……. od 3.500 - 5.500 din.

8.Redovan Servis Artcool klima uređaja 12.000 btu ……. 5.600 din.

9.Redovan Servis Artcool klima uređaja 18 i 24/btu ……. 8.800 din.

10.Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja (split sistem) od 4.800 - 6.800 din. (u zavisnosti od kapaciteta uređaja)

11.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22, R410a) ……. 6.500 din.

12.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R407c) ……. 7.500 din.

12a.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R32) ……. 9.500 din.

13.Usluga kompletnog punjenja sistema freonom ……. (u zavisnosti od potrebne količine gasa)

14.Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 2.500 - 4.600 din.

15.Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 8.000 - 12.800 din.

16.Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. 4.500 do 7.800 din.

17.Usluga zamene IGL ventila ……. od 1.800 - 3.800 din.

18.IGL ventil ……. od 2.800 - 4.800 din.

19.Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jedinici ……. od 6.800 - 8.900 din.

20.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 12 ……. od 2.000 din.

21.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 18 – 24 ……. od 2.500 din.

21a.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu multi split sistem ……. od 4.800 din.

22.Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra …….  od 3.500 - 4.500 din.

23.Usluga popravke elektronike neinverter klima uređaja 12-24 btu (bez komponenti) ……. od 3.500 - 9.000 din.

24.Popravka elektronike inverter klima uređaja ……. od 14.800 din. / pa na više

25.Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje ……. od 4.600 - 6.000 din.

26.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 12 btu ……. od 3.600 - 6.000 din.

26a.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 18 btu ……. od 4.600 - 6.800 din.

26b.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 24 btu ……. od 5.600 - 7.800 din.

26c.Ponovna montaža elektronike nakon defektaže ili popravke ze klime 12-24 btu …….  4.800 din.

27.Usluga zamene 4-tvorosmernog (četvorokrakog) ventila ……. od 14.500 din.

28.Veliki servis klima uređaja (skidanje/demontaža i odnošenje unutrašnje jedinice uređaja u servis) za klime 12-24 btu……. od 9.600 - 14.000 din. (po izvršenom velikom servisu naplaćuje se + montaža klima uređaja po redovnom cenovniku)

29.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra) ……. 1.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

30.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (10 - 20 km od centra) ……. 2.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

31.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (20 - 40 km od centra) ……. 4.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

31a.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (40 - 60 km od centra) ……. 6.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

32.Radovi na visini sa upotrebom dizalice (korpe) ……. 24.500 din. *Preko 5 metara od poda

32a.Radovi na visini sa upotrebom velikih merdevina ……. 12.600 din. *Preko 2 metra od poda

33.Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12,18 i 24 ……. od 4.800 - 8.600 din.

34.Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu …….  12.800 din. (obavezno je doneti kod nas u servis)

35.Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu …….  2.800 - 8.800 din.

 Cenovnik usluga ugradnje klima uređaja  

Napomena: Defektaža podrazumeva utvrđivanje kvara / dijagnostiku, ne podrazumeva popravku uređaja ili njegovih delova.
*Redovan servis klima uređaja se naplaćuje kao obavezna stavka uz bilo koju pruženu uslugu.


Punjenje | Dopuna Klima uređaja Freonom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. Kineske i no-name freone ne koristimo, obzirom da su i do nekoliko puta jeftiniji, sadrže veliki procenat vlage i veoma brzo, trajno oštećuju kompresor uređaja.

Cena punjenja kompletnog sistema klima uređaja (orientaciono), cena može varirati u zavisnosti od količine freona

Primenjuju se gore navedene cene ukoliko drugačije nije ugovoreno posebnim dokumentom.

*Cene su podložne izmenama bez prethodne najave. Poslednja izmena: 01.09.2022 god.

Btc roulette