063/7699-556

Zakazivanje servisa vrši se putem E-zakazivanja.

E-Zakazivanje SERVISA

Cenovnik usluga servisiranja klima uređaja i njegovih delova

PROIZVOD / USLUGACENA/DIN.
 Redovan Servis klima uređaja 12.000 btu  2.500
 Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu  3.000
 Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu  4.000
 Veliki servis - Dubinsko pranje klime  od 8.500 do 10.500
 Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12-24 bez dopune freona  od 5.800 - 9.900
 Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica)  od 8.600 - 16.800
 Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36.000 - 60.000 btu (unutrašnja jedinica)  od 12.600 - 14.800
 Redovan Servis klima uređaja Multi split - cena po unutrašnjoj jedinici  od 3.500 - 5.500
 Redovan Servis Artcool klima uređaja 12.000 btu  5.600
 Redovan Servis Artcool klima uređaja 18 i 24/btu  8.800
 Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja (split sistem)  od 4.800 - 6.800
 Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22, R410a)  9.500
 Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R407c) 11.500
 Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R32) 14.000
 Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24000 btu od 2.500 - 4.600
 Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu od 8.000 - 12.800
 Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu 4.500 do 7.800
 Usluga zamene IGL ventila od 1.800 - 3.800
 IGL ventil od 2.800 - 4.800
 Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jedinici od 6.800 - 8.900
 Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 12  2.500
 Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 18 – 24  3.500
 Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu multi split  5.800
 Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra od 3.500 - 4.500
 Usluga popravke elektronike neinverter klima uređaja 12-24 btu (bez komponenti) od 5.500 - 12.000
 Popravka elektronike inverter klima uređaja od 14.800
 Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje od 4.600 - 6.000
 Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 12 btu od 3.600 - 6.000
 Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 18 btu od 4.600 - 6.800
 Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 24 btu od 5.600 - 7.800
 Ponovna montaža elektronike nakon defektaže ili popravke ze klime 12-24 btu  6.000
 Usluga zamene 4-tvorosmernog (četvorokrakog) ventila 24.000
 Pranje spoljne jedinice 12-24.000 btu od 4.500 - 8.500
 Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12,18 i 24 od 8.800 - 14.600
 Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu 16.000
 Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu od 8.600 - 12.600
 Radovi na visini sa upotrebom dizalice (korpe) 24.500
 Radovi na visini (preko 3 metra od zemlje) sa upotrebom velikih merdevina 12.000

 Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra)

*Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

 2.500

Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (10 - 20 km od centra)

*Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

 3.500

Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (20 - 40 km od centra)

*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

 4.500

Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (40 - 60 km od centra)

*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

 8.500

 

Napomena: Defektaža podrazumeva utvrđivanje kvara / dijagnostiku, ne podrazumeva popravku uređaja ili njegovih delova.


Punjenje | Dopuna Klima uređaja Freonom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. Kineske i no-name freone ne koristimo, obzirom da su i do nekoliko puta jeftiniji, sadrže veliki procenat vlage i veoma brzo, trajno oštećuju kompresor uređaja.

Cena punjenja kompletnog sistema klima uređaja (orientaciono), cena može varirati u zavisnosti od količine freona

Primenjuju se gore navedene cene ukoliko drugačije nije ugovoreno posebnim dokumentom.

*Cene su podložne izmenama bez prethodne najave. Poslednja izmena: 19.03.2024 god.