065/4.550.555

Klima servis Beograd

 
Servis klime 18.000 BtU
Cena 4.000 /Din.
  • Čišćenje i odmašćivanje
  • Provera radnog pritiska u sistemu
  • Provera kompletne cevne i el. instalacije 
 
Servis klime 9 i 12.000 BtU
Cena 2.500 /Din.
  • Čišćenje i odmašćivanje
  • Provera radnog pritiska u sistemu
  • Provera kompletne cevne i el. instalacije
 
Servis klime 24.000 BtU
Cena 4.000 /Din.
  • Čišćenje i odmašćivanje
  • Provera radnog pritiska u sistemu
  • Provera kompletne cevne i el. instalacije
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Unesite Vašu reklamaciju

*Obavezna polja.
Podnošenje reklamacije
Dozvoljeno karaktera:
Proforms
Reload