063/7699-556

Zakazivanje servisa vrši se putem E-zakazivanja.

E-Zakazivanje SERVISA

Popravka i servis Elektronike za Klima uređaje

Servis Elektronike za Klime

Popravka elektronike za Klima uređaje

Vršimo servisiranje i popravku svih tipova štampanih ploča, elektronike na klima uređajima, Inverter i Standardnim klima uređajima. Sam postupak utvrđivanja kvara, tj. da li je u pitanju elektronika klime ili neki drugi segment, utvrđuje se tako što naš serviser izađe na teren i obavi pregled klima uređaja. Ukoliko se ispostavi da je kvar na elektronici klime, ista se demontira sa uređaja i odnosi se u naš servis elektroničaru koji će izvršiti detaljnu defektažu i preduzeti neophodne radnje kako bi uređaj doveo u ispravno stanje. Potrebno je naglasiti, da se nakon izvršene defektaže elektronike prvo obraćamo Vama, kako bi Vam saopštili cenu dodatnih troškova popravke, i ako klijent prihvati ponudu pristupa se popravci.

Popravka i servis elektronike za Inverter Klime

Popravka elektronike za Inverter Klimu nešto je složeniji i komplikovaniji proces, u većini slučajeva se dešava da se sam postupak otklanjanja kvara ne može utvrditi na prvi pik, već je nužna selektivna intervencija, defektaža na samom uređaju, što samim tim oduzima mnogo više vremena. Takođe, potrebno je naglasiti da se elektronike Inverterskih klima uređaja u 5% slučajeva ne mogu popraviti, a glavni razlog za to je nedostatak rezervnih delova na tržištu.

Zamena Temperaturne sonde na Klima uređaju - Termistor ili Rezistor

temperaturna sonda za klimu termistor rezistor

Termistor naizmenične struje tip je temperaturnog senzora klime koji se obično nalazi u modernim sistemima. Otkrivaju temperature i šalju signal otpora upravljačkom modulu naizmenične struje, tako da se mogu izvršiti automatska podešavanja kako bi prostorija bila na ispravnoj temperaturi. Budući da su u osnovi senzori temperature okoline, mogu se naći i u kabini i ispod haube vozila.

Termistori naizmenične struje čitaju i tumače podatke o temperaturi koja je presudna za pravilan rad računarskog sistema elektronike klima uređaja. Kada termistori otkažu ili počnu imati problema, oni mogu negativno uticati na performanse celog sklopa uređaja i treba ih pregledati. Obično, kada otkaže AC termistor, proizaći će nekoliko simptoma koji Vas mogu upozoriti da postoji problem.

Klima uređaj ne hladi kako treba

Jedan od prvih znakova da termistor naizmenične struje može imati problema je taj što će izduvavati hladan vazduh samo ograničeno vreme. Ako termistor naizmenične struje ne radi ispravno, ne može upozoriti računar klima uređaja na temperaturu u prostoriji. Zbog toga modul neće moći aktivirati ili deaktivirati Klima uređaj tako da se može postići tačna temperatura. To može uzrokovati da klima duva hladan vazduh u kratkim intervalima ili samo na ograničeno vreme.

Ventilator klime - Turbina neće raditi ispravno

Još jedan simptom problema sa termistorom - temperaturnom sondom je problem sa ventilatorom ili turbinom klima uredjaja. Neki motori ventilatora koriste signal sa termistora za upravljanje svojim radom. Ako termistor daje nepravilan, slab ili nedosledan signal, tada rad motora ventilatora može biti slab, nepravilan ili možda neće uopšte funkcionisati. Kako je ventilator ono što izbacuje vazduh iz otvora, bilo kakvi problemi sa ventilatorom, uzrokovani termistorom ili ne, uveliko će uticati na sposobnost klima sistema da hladi prostoriju .

Budući da termistori mogu igrati tako ključnu ulogu u pravilnom radu uređaja za hlađenje i klimatizaciju, ako sumnjate da biste mogli imati problema sa njim, obratite nam se kako bi naš profesionalni tehničar izvršio defektažu. Ako je potrebno, zameniće termistor izmenične struje i vratiti punu funkcionalnost i rad vašem uređaju.

Ukoliko žetlite možete nam poslati demontiranu elektroniku u naš servis kako bi smo izvršili defektažu i eventualnu popravku.

Popravka ili zamena motora ventilatora na Klima uređaju

Zamena elektromagnetnog ventila

e-Zakazivanje servisa

Cenovnik usluga